Het evangelie is goed nieuws

In een wereld die uit zijn voegen barst, is er hoop voor jou! Jezus Christus stierf aan een kruis om de gevolgen van onze zonden voor ons te betalen. Jezus was de Zoon van God en Hij heeft de macht om je te bevrijden van je zonden, verslavingen en tekortkomingen. Hij is altijd bereid om te vergeven, waar je ook bent geweest of wat je ook hebt gedaan. Ervaar het veranderde leven dat op je wacht, als je maar bidt om Jezus in je hart te ontvangen en vergeving van je zonden te krijgen.


Hij roept jou!

[Openbaring 3:20] “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.”


Jezus wacht nu om in je hart te komen. Jij zocht Hem niet, maar Hij zocht jou en je voelt dat Hij je nu roept.


Heb berouw

[1 Johannes 1:9] “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.”


Belijden en geloven

[Romeinen 10:10 en 11] “Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. 11 Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.”


Hoe word je opnieuw geboren

Hoe worden mensen “geredde” en “wedergeboren” christenen? Hoe kun je het eeuwige leven ontvangen, zodat je zeker weet dat je bij God zult zijn als je sterft? Het volgende is een samenvatting van wat de Bijbel vereist.


Weet dat Jezus de prijs al heeft betaald voor jouw redding

“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” [Johannes 3:16].


Weet dat jij jezelf niet kan redden

“Niet door werken van gerechtigheid die wij hebben gedaan, maar volgens zijn barmhartigheid heeft hij ons gered” [Titus 3:5].


Bekeer je van jouw zonden en vraag Jezus Christus je te redden

“Want wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden.” (Romeinen 10:13) en “Geloof in de Heer Jezus Christus, en u zult gered worden, u en uw huisgezin.” [Handelingen 16:31]


Spreek over Jezus met anderen

“Als je met je mond de Heer Jezus belijdt en met je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zul je gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond wordt belijdenis gedaan tot zaligheid.” [Romeinen 10:9, 10].


Jij kunt krachtig “gered” en “wedergeboren” worden en NU het eeuwige leven ontvangen, zoals miljoenen mensen wereldwijd. Wanneer je Jezus Christus als jouw persoonlijke Verlosser ontvangt, zul je jouw verlossing overweldigend zien als de meest opwindende gebeurtenis in jouw leven.


Zeg oprecht een eenvoudig gebed zoals het volgende (de exacte woorden zijn niet essentieel). Als je oprecht bent, zal God je onmiddellijk redden en je het eeuwig leven geven.


Een voorbeeld van wat je zou kunnen bidden

“Jezus, ik vraag U om in mijn hart te komen. Ik weet dat ik een zondaar ben, maar ik geloof dat U aan het kruis stierf en uit de dood opstond om mij te bevrijden. Ik geloof dat Uw vergoten bloed mij heeft verlost van de macht van de zonde. Ik beloof door Gods genade, Christus te volgen en te gehoorzamen als de Heer van mijn leven. Vergeef me alstublieft mijn zonden en red me. In Jezus ‘naam bid ik. Amen.”


“GOD stemt altijd op de mens. De duivel stemt altijd tegen de mens. Dan stemt de man zelf en verbreekt het gelijkspel.”


-Anoniem-