De bijbel zegt heel duidelijk dat ieder mens zondig is en tekort komt aan Gods heerlijkheid. – Romeinen 3:23 . Vanwege die zonde is er een blokkade tussen de mens en God.

Jezus is gestorven voor de zonden van de mens, opdat een ieder die dat gelooft, vergeving van zonden kan ontvangen en behouden kan worden.

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10:10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis

Nadat u een bekeringsgebed gebeden heeft, mag u op grond van de bijbel zeker weten dat God al uw zonden vergeven heeft, en dat u behouden bent.

Romeinen 10:13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.

Wanneer u tot bekering gekomen bent, doet God een wonder in uw hart. Hij geeft u een nieuw hart, met het verlangen om Zijn wil te gaan doen en niet langer in het oude levenspatroon door te blijven gaan. De bijbel noemt dat: een “nieuwe schepping” zijn.

2 Korinth. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Het is een wonder dat God in het hart doet wanneer iemand zich bekeert. De bijbel noemt dit ook wel wedergeboorte. Op onze website kunt u meer lezen over de weder- geboorte. Mocht u nog verdere vragen hebben of graag met iemand persoonlijk willen praten, dan kunt u gerust contact met ons opnemen, zodat u verder geholpen kunt worden in uw geloof en de bestemming van God voor uw persoonlijke leven kunt vinden.