WELKOM

Heel erg welkom bij Evangelie Gemeente De Deur in Gent.


We zijn een kerk in Gent

– met een passie voor het bereiken van mensen met de hoopvolle boodschap van het evangelie van Jezus Christus.

– met aandacht voor de gemeenschap en families maar ook voor jou als individuele persoon. We ontmoeten je graag.

– met praktische en begrijpelijke prediking. De Bijbelse boodschap is relevant en te gebruiken in elke situatie van jouw leven.


WEKELIJKSE DIENSTEN

Zondag
11:00 uur

Zondag
18:00 uur

Woensdag
19:30 uur

AANMELDEN OF RESERVEREN IS NIET NODIG

HOE ZIEN ONZE DIENSTEN ERUIT

We organiseren elke week drie kerkdiensten. Iedere dienst heeft een verschillend onderwerp. Ons gebouw is een uur voor iedere dienst open zodat we God kunnen zoeken in gebed. We noemen dit een bidstond.

Onze kerk bestaat uit mensen van verschillende achtergronden, culturen en leeftijden. De kerkdiensten zijn modern en geven richting voor het alledaagse leven. We beginnen met het zingen van wat moderne liedjes.

Met de zangdienst geven we God eer en danken we en aanbidden we Hem. Daarna openen we in gebed en bidden we voor de noden van mensen. Na het ophalen van de collecte volgt een preek.

De preken zijn praktisch en gaan in op hedendaagse onderwerpen. Na iedere dienst geven we mensen de gelegenheid te reageren op de prediking en Jezus Christus aan te nemen als hun Redder en Verlosser.

Tot slot is er altijd gelegenheid nog iets te drinken (of te eten) en wat na te praten. Een kerkdienst duurt ongeveer 1 uur en een kwartier.

ADRES EN ROUTE

Voor het adres neem contact met ons op.

ONE80 GENT

MUZIEK | THEMA-AVONDEN | FILM | TONEEL

Zitten in de kerk saai? Echt niet!
We organiseren regelmatig op zaterdag of vrijdag een avond met eigentijdse muziek, thema, filmavonden en toneel.

WE GELOVEN IN DE KRACHT 
VAN GEBED!

Jezus gaf ons de opdracht om te bidden voor hen die ziek zijn of ander noden hebben. Na afloop van iedere dienst is er de gelegenheid om te bidden voor hen die ziek zijn. Ook tijdens het gebed in de zangdienst kunnen we voor jouw specifieke nood bidden. We kunnen getuigen van grote wonderen door de kracht van Jezus.

ONLINE GEVEN

WIL JE DE KERK EN DAARMEE GODS WERK ONDERSTEUNEN?

Er bestaat een gelegenheid om dit te doen middels giften. Wij geloven dat God zijn belofte omtrent geven en ontvangen als zegen op jouw persoonlijk leven zal laten komen.

“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

– Mattheüs 28:19 en 20
ADRES

Voor het adres neem contact met ons op

CONTACT

Pastor A. de Wit
[email protected]
+32(0)465908190